Osoby

 1. Dyrektor: Agnieszka Skołyszewska

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Kieruje pracą poradni od 2007 roku. 
  Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim(1992). Trener metody wspierającej rozwój komunikacji Video Interaction Traning VIT (2003). Absolwentka kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania w oświacie (2007). Edukator MEN(2009). Ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące  do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez  Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod kierunkiem dr n hum. Barbary Józefik. realizowane w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychoterapii im. J.J. Haubenstocków w Krakowie.(2015) Odbyła staże kliniczne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie  w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży  Ambulatorium Terapii Rodzin (2014) oraz w Medycznym Centrum Kształcenia Uniwersyteckiego UJ (2015). Kontynuuje naukę na kierunku psychologia kliniczna i osobowości. Pracuje pod superwizją indywidualną i grupową.
  Specjalizuje się w systemowej terapii rodzinnej, terapii indywidualnej dzieci, młodzieży 
  i dorosłych oraz w psychoedukacji rodziców i wychowawców. Jako trener i edukator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” prowadzi kursy doskonalące umiejętności wychowawcze.
  Koordynuje prace zespołu inicjującego działania systemowe w zakresie wychowania i profilaktyki w Tarnowie.
  Jest członkiem  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w trakcie certyfikacji.
  Publikacje: 
  "Dysfunkcje rodziny i patologie społeczne w Brzesku" w "Raport o sytuacji rodzin w Gminie Brzesko", Brzesko 2000:
  "Od profilaktyki i wychowania do profilaktyki i terapii- zmiany form oddziaływania w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie" w „Profilaktyka czy resocjalizacja. Miedzy teorią a praktyką”. red. Prof. J. Krukowski, Tarnów 2011
  „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jako forma wsparcia wychowawczego rodzin na przykładzie działalności  Specjalistycznej  Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie” w „ „Wychowywać ale jak?” pod red. Prof. Edmunda Juśko, dr Marcina Borysa, Tarnów 2012
   

  Zajmuje się:

  W SPPT specjalizuje się w  udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom oraz w systemowej terapii rodzinnej. Jako trener i edukator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” prowadzi kursy doskonalące umiejętności wychowawcze. Koordynuje prace zespołu inicjującego działania systemowe w zakresie wychowania i profilaktyki w Tarnowie. Kieruje pracą poradni.
 2. Psycholog: Anna Borowiec -Majkowska

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła także podyplomowe  studia z Psychologii i Pedagogiki Sądowej w WSB-NLU w Nowym Sączu oraz  Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Śląskiej Szkole Psychoterapii oraz w trakcie uzyskiwania certyfikatu praktyka TRE poziom I (ćwiczenia uwalniajace stres i napięcie).

  Zajmuje się:

  W poradni zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i rodzicom. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ze szkół podstawowych oraz grupę rozwoju osobistego dla gimnazjalistów. Jest rekomendowanym przez ORE realizatorem warsztatu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. 
 3. Psycholog: Patryk Hajdo

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin i terapii psychodynamicznej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej oraz szkolenie w ramach Studium Treningu Grupowego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej – Andrzej Szulc.

  Zajmuje się:

  W poradni specjalizuje się w terapii indywidualnej młodzieży i dorosłych, terapii systemowej  rodzin i par, psychoedukacji rodziców, wspieraniu szkół w trudnościach pojawiających się w pracy z młodzieżą. Prowadzi autorski warsztat: „Czego boi się i dlaczego buntuje się nastolatek?” oraz zajęcia grupowe z gimnazjalistami. Pomaga szkołom wykorzystując „Narracyjną metodę rozwiązywania konfliktów w klasie”.

  Członek Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej.
 4. Psycholog: Paulina Jawień

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2006), studiów podyplomowych „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa” (2008) oraz szkolenia podyplomowego „Systemowe rozumienie rodzin” atestowanego przez  Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod kierunkiem dr n. hum. Barbary Józefik (2010). Obecnie kontynuuje szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii  na szkoleniu atestowanym przez  Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego realizowanym przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii.

  Zajmuje się:

  W SPPT specjalizuje się w  udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Specjalizuje się również w systemowej terapii rodzinnej i w terapii EEG Biofeedback, prowadzi grupy socjoterapeutyczne dla dzieci. Jako rekomendowany przez ORE realizator  programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzi kursy doskonalące umiejętności wychowawcze. Jest instruktorem programu „Golden Five” i realizatorem zajęć profilaktycznych w szkołach (m.in. „Oczko”, „Spójrz inaczej na agresję”).
 5. Psycholog: Bogusława Kmieć

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła  Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Szkołę Superwizorów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, a także wiele innych szkoleń wspomagających. Posiada certyfikaty trenera, psychoterapeuty Terapii Gestalt oraz certyfikat EAP /The European Association for Psychotherapy/

  Zajmuje się:

  W SPPT w Tarnowie prowadzi superwizję pracy terapeutycznej pracowników poradni.
 6. Socjolog, socjoterapeutka: Agnieszka Latos

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim, rocznego kursu „Psychoterapia i poradnictwo”(2009) w Polskim Instytucie Terapii Integratywnej.  Podyplomowo ukończyła studia z socjoterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2012).

  Zajmuje się:

  W SPPT specjalizuje się w  udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Jako trener programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” prowadzi kursy doskonalące umiejętności wychowawcze. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych; warsztaty i zajęcia w szkołach dla dzieci i młodzieży wg. autorskiego warsztatu opracowanego przez zespół SPPT „Lubię siebie” oraz programu profilaktycznego „Oczko”. Instruktor programu „Golden Five”, realizator programu „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na agresję”. Członek zespołu, koordynującego działania systemowe w zakresie wychowania i profilaktyki w Tarnowie. Specjalizuje się w diagnozie zagrożeń dzieci i młodzieży w Tarnowie, autorka raportów z prowadzonych badań nad zagrożeniami.
  Członek Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej.
 7. Psycholog, socjoterapeuta: Sylwia Nowak

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Zajmuje się:

  W SPPT specjalizuje się w  udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom oraz w terapii rodzinnej. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, konsultacje problemów wychowawczych, emocjonalnych, rodzinnych.  Jako trener programu „Spójrz inaczej” prowadzi zajęcia profilaktyczne z dziećmi w szkołach. Realizuje psychoedukacyjne zajęcia  z dziećmi i młodzieżą wg. autorskiego warsztatu opracowanego przez zespół SPPT „Lubię siebie” oraz programu profilaktycznego „Oczko”. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci młodszych z klas I – III i terapię wspomagającą EEG Biofeedback. Udziela porad za pośrednictwem komunikatorów internetowych, poczty e-mail, telefonu komórkowego w MULTIKOMIE- młodzieżowym telefonie zaufania.
 8. Pedagog: Katarzyna Michałek

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Absolwentka pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Podyplomowo ukończyła studia w zakresie pedagogiki specjalnej- oligofrenopedagogiki. Ukończyła Studium Psychologiczne Pomocy Rodzinie w Warszawie (2001).

  Zajmuje się:

  W SPPT specjalizuje się w  udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom oraz w terapii rodzinnej.. Realizuje psychoedukacyjne zajęcia  z dziećmi i młodzieżą wg. autorskiego warsztatu opracowanego przez zespół SPPT „Lubię siebie” oraz programu profilaktycznego „Oczko”. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci młodszych z klas I – III i terapię wspomagającą EEG Biofeedback. Jako trener programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” prowadzi kursy doskonalące umiejętności wychowawcze.
 9. Socjolog, socjoterapeutka: Inga Prusak

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z socjoterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła szkolenie System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępny kompleksowym wspomaganiu szkół realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (SORE). Jest w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, który stanowi podstawę do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTP. 

  Zajmuje się:

   W poradni udziela pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Prowadzi terapię rodzinną, małżeńską i terapię par w nurcie systemowym. Pracuje z dziećmi prowadząc grupy socjoterapeutyczne. Jest rekomendowanym przez ORE realizatorem warsztatu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Realizuje zajęcia psychoedukacyjne  z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Jest członkiem zespołu, który koordynuje działania systemowe w zakresie wychowania i profilaktyki w Tarnowie. Zajmuje się diagnozą zagrożeń dzieci i młodzieży w Tarnowie. Przygotowana do wspomagania pracy szkoły jako szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE). Redaguje zakładkę dotyczącą zaburzeń w odżywianiu, popularyzując wiedzę dotycząca zdrowia i profilaktyki zaburzeń odżywiania.
 10. Psycholog: Stanisław Stach

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył czterystu godzinny cykl edukacyjny w zakresie terapii Gestalt i wiele innych szkoleń uzupełniających. Jest trenerem rekomendowanym programu „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na Agresję” Stowarzyszenia  Psychoprofilaktyki w Starachowicach, Trener Programu „Równać Szanse”.  Edukator MEN.

  Zajmuje się:

  W SPPT prowadzi terapie indywidualną i rodzinną dla dzieci, młodzieży i rodziców. Jest zaangażowany w systemowe działania wychowawcze w Tarnowie.
 11. Psycholog: Wacław Srebro

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Dr n. hum. z zakresu psychologii, nauczyciel akademicki. W roku 1999 ukończył studium podyplomowe dla biegłych psychologów uznane przez Ministerstwo Sprawiedliwości (nr dyplomu: KD-V-1400/16/67); W roku 2006 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił rozprawę doktorską na temat „Dynamika zmian emocjonalnych dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie wsparcia i pomocy psychologicznej”. Interesuje się psychologią osobowości, religii, sportu i psychologią pozytywną.

  Zajmuje się:

  Od ponad 20 lat, zajmuję się pracą  z młodzieżą i rodzinami. Prowadzi szkolenia i zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i uczniów. Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnej przy Prezydencie m. Tarnowa. Bierze udział w różnych formach doskonalenia umiejętności z zakresu pomocy psychologicznej. Posiada szerokie doświadczenia z zakresu profilaktyki uzależnień i psychoedukacji zdrowia psychologicznego. W swoich działaniach zawodowych i w osobistym życiu osobistych podkreśla zasadę, że ważniejsze od tego, co się stało jest to, co z tym zrobimy.
 12. Logopeda, pedagog: Beata Gil

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe  z zakresu LOGOPEDII na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  Jest specjalistą pedagogiki leczniczej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Zajmuje się:

   Zajmuje się  diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z opóźnieniami rozwoju mowy oraz różnego typu zaburzeniami kompetencji językowych. Prowadzi indywidualną i grupową terapię logopedyczną.
  W SPPT prowadzi terapie  dla dzieci i młodzieży ( z przedszkoli i szkół tarnowskich) w zakresie:
  - opóźnionego rozwoju mowy,
  - dyslalii (zaburzenia artykulacyjne różnych typów),
  - zaburzenia płynności mówienia (np. jąkanie)
  *dla rodziców i nauczycieli konsultacje logopedyczne.
 13. Główna księgowa: Elżbieta Świądro

  Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

  Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie - kierunek zarządzanie i marketing o specjalności rachunkowość.

  Zajmuje się:

  W poradni przede wszystkim twardą i odpowiedzialną ręka czuwa nad jej budżetem. Dzięki jej znajomość przepisów z zakresu księgowości i rachunkowości budżetowej,  środki finansowe, jakimi dysponuje poradnia wydatkowane są poprawnie. Dba o terminowe prowadzenie spraw z zakresu całej księgowości poradni. Czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych SPPT i przeprowadza rozliczenia finansowe z różnymi instytucjami: Urzędem Miasta Tarnowa, Urzędem Skarbowym, ZUS-em, bankiem i innymi instytucjami państwowymi.
 14. Sekretariat poradni: Grażyna Kędzior

  Zajmuje się:

  Prowadzi sprawy związane z administrowaniem poradnią. Zajmuje się sprawami kadrowymi pracowników oraz związanymi z prowadzeniem dokumentacji poradni. Prowadzi sekretariat. Jest pierwszą osobą, z którą klienci nawiązują kontakt osobisty i telefoniczny umawiając się na spotkanie w poradni. Podczas wstępnej, krótkiej rozmowy rozpoznaje kto z pracowników w poradni będzie najbardziej odpowiednią, kompetentną osobą, by udzielić pomocy.
 15. Pracownik obsługi: Anna Hajdo

  Zajmuje się: