Terapia rodzinna

Systemowa terapia rodzinna

 1. Podstawowe założenia teoretyczne: terapia systemowa rodzin ujmuje problem jako zaburzenie w systemie rodzinnym/ zakłócenie systemu rodzinnego, a nie jako wyłącznie problem jednostki.
   
 2. Celem jest: trwała zmiana relacji, wzorców komunikowania się w parze/rodzinie, inne ważne wyznaczone sobie przez rodzinę cele.
   
 3. Stosowane metody: spotkania odbywają się przy udziale wszystkich członków rodziny/domowników, bądź pary/małżeństwa, nawet jeśli w przypadku problemów rodzinnych problem definiowany jest jako dotyczący tylko jednego z członków rodziny. Praca polega na analizie wzajemnych relacji i oddziaływań, które podtrzymują negatywne symptomy. Koncentruje się na aktualnych wydarzeniach, choć analizie(podczas rozmowy i spotkań) poddaje się również wzorce wnoszone przez małżonków/rodziców pochodzące od ich rodzin pochodzenia. W trakcie terapii wypracowuje się nowe - lepsze sposoby reagowania i komunikowania, zwiększa się zrozumienie i dąży do wyznaczenia jasnych, choć elastycznych granic i zasad.
 • Jak długo trwają spotkania?
  terapia trwa zwykle od kilku do kilkunastu spotkań,  a spotkania odbywają się raz na 2-3 tygodnie  i trwają po około 1h 45 minut każde.
   
 • Dla kogo ten rodzaj pomocy?
  Dla małżeństwa/pary: w konflikcie lub kryzysie, z problemami komunikacyjnym , z trudnościami związanymi z usamodzielnianiem się dziecka.

  Dla rodzin, w których występują: trudności wychowawcze, problem depresji, bulimii lub anoreksji, zaburzenia osobowości lub nerwice, fobia szkolna, autoagresja i agresja oraz inne problemy.
   
 • Przeciwskazania:
  - trwająca zdrada (jeden z partnerów lub oboje utrzymują kontakty poza partnerskie)
  - problem związany z przemocą(jeden z partnerów lub oboje  stosują przemoc)
  - problem związany z uzależnieniami(jeden z partnerów lub oboje są uzależnieni, nie leczą się)
   
 • Jak uzgodnić termin?
  Aby zostać zakwalifikowanym  do systemowej terapii rodzinnej najlepiej umówić się na konsultację z jednym z pracowników poradni- osobiście lub telefonicznie.
   
 • Prowadzący spotkania:
  Agnieszka Skołyszewska i Wacław Srebro
  Agnieszka Skołyszewska i Patryk Hajdo
  Inga Prusak i Wacław Srebro
  Katarzyna Michałek i Patryk Hajdo